ჭდე: სოლომონ დოდაშვილი

სოლომონ დოდაშვილი: “სულიერად ქართველებს ღრმად სძინავთ!”

სოლომონ დოდაშვილი: "სულიერად ქართველებს ღრმად სძინავთ!"

ამ სიტყვებს ქართველი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე სოლომონ დოდაშვილი იოანე ხელაშვილს ორი საუკუნის წინ სწერდა: “გუშინ „ჟამსა განთიადისასა“ თბილისში მიწა ისე ძლიერ იძრა, რომ ყველა გააღვიძა და ლოგინიდან წამოყარა, მაგრამ „გაღვიძება ესე“ მხოლოდ ფიზიკური იყო. სულიერად ქართველებს ისე ღრმად სძინავთ, რომ ვშიშობ, მათ ვერანაირი მიწისძვრა ვერ გამოაღვიძებს.” 1827 წლის ივლისში საქართველოში არსებულმა მდგომარეობამ კი სოლომონ […]