მასალების გამოყენების პირობები

მასალების გამოყენების პირობებივებგვერდი “artinfo.ge” 2014 წელს შეიქმნა და კულტურის სფეროში მიმდინარე მოვლენებს აშუქებს.

ჩვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები, ინტერვიუები და ოქროს ფონდის ჩანაწერები წარმოადგენს  “artinfo.ge”-ს ინტელექტუალურ საკუთრებას, რაც დაცულია კანონმდებლობით. საავტორო ქონებრივი უფლებები ეკუთვნის “artinfo.ge”-ს.

ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებებში ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული სტატიების გამოყენებისას აუცილებელია წყაროს მითითება.