მერანი

ამ მიზანს ემსახურებოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის ,,მერანი”

ამ მიზანს ემსახურებოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის ,,მერანი"

ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსი “მერანი” რომანტიკოსი პოეტის სავიზიტო ბარათია. პოეტი პეტრე კოლხი მიიჩნევს, რომ ტატოს ლექსი ჩვენს პოეზიაში გამორჩეულია და ის მეტი დაკვირვებით უნდა წავიკითხოთ: “იქ, სადაც ტოტალური გაუნათლებლობა და სინათლის სინაკლებეა, შენი აზრები და შეხედულებები ღვთის გმობად მიიჩნევა, რადგან უმრავლესობა რკინის ჩარჩოშია გამოკეტილი. იქიდან კი თვალსაწიერი ძალიან მოკლეა… სამყარო კი პირქუში და ერთფეროვანი, ღმერთიც მრისხანე […]

ნიკოლოზ ბარათაშვილი: მერანი

ამ მიზანს ემსახურებოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის ,,მერანი"

მირბის, მიმაფრენს უგზო-უკვლოდ ჩემი მერანი, უკან მომჩხავის თვალბედითი შავი ყორანი! გასწი, მერანო, შენს ჭენებას არ აქვს სამძღვარი, და ნიავს მიეც ფიქრი ჩემი, შავად მღელვარი! გაკვეთე ქარი, გააპე წყალი, გარდაიარე კლდენი და ღრენი, გასწი, გაკურცხლე და შემიმოკლე მოუთმენელსა სავალნი დღენი! ნუ შეეფარვი, ჩემო მფრინავო, ნუცა სიცხესა, ნუცა ავდარსა, ნუ შემიბრალებ დაქანცულობით თავგანწირულსა შენსა მხედარსა! რაა, მოვშორდე […]