საპოვნელა

საპოვნელა – მარიკა ბარათაშვილი

საპოვნელა - მარიკა ბარათაშვილი

”ოქტომბერში თუ ჩვენს მხარეს გაგივლია, შეამჩნევდი მიმობნეულს მინდორ-ველად: პაწაწინა,მარჯნისფერი ყვავილია, იმერეთში ეძახიან” საპოვნელას”. შევხედე და მიმიზია იმთავითვე, ტურმე ყველა სასოებიტ ანდობს იმედს, ბედს დაეძებს თუ დანაკარგს-რამე ნივთებს, ევედრება: ”საპოვნელა,მაპოვნინე!” მეც სათუთად მივიბნიე იგი მკერდზე ჩემს გულშიაც მივუჩინე მყუდრო ბინა. ვენაცვალე!სხვა საუნჯეს აღარ ვეძებ, რადგან,ჩემო,შენი გული მაპოვნინა.”

საპოვნელა – მარიკა ბარათაშვილი

საპოვნელა - მარიკა ბარათაშვილი

ოქტომბერში თუ ჩვენს მხარეს გაგივლია, შეამჩნევდი მიმობნეულს მინდორ-ველად: პაწაწინა, მარჯნისფერი ყვავილია, იმერეთში ეძახიან “საპოვნელას”. შევხედე და მიმიზიდა იმთავითვე, თურმე ყველა სასოებით ანდობს იმედს, ბედს დაეძებს თუ დანაკარგს – რამე ნივთებს, ევედრება: “საპოვნელა, მაპოვნინე!” მეც სათუთად მივიბნიე იგი მკერდზე, ჩემს გულშიაც მივუჩნიე მყუდრო ბინა. ვენაცვალე! სხვა საუნჯეს აღარ ვეძებ, რადგან, ჩემო, შენი გული მაპოვნინა.