დიმიტრი უზნაძის საუკეთესო წერილი

ფსიქოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის დამფუძნებელი დიმიტრი უზნაძე ცხოვრების დანიშნულებაზე პატარა, მაგრამ უმნიშვნელოვანეს წერილს გვთავაზობს:

„ცხოვრების დანიშნულება, მისი აზრი და მიზანი სწორედ ამქვეყნად სიყვარულის სავსებითი განხორციელებაა.

და თუ ეს ასეა, მაშ, ადამიანის ცხოვრებაც არაა გამონაკლისი.

ამ შემთხვევაში მთელი ჩვენი ყოფნა-არსებობა სიყვარულის ან ერთობის და სოლიდარობის თანმიმდევარი განვითარების პირდაპირი გამოხატულებაა.”