23 სექტემბერი, 2022

კონსტანტინე გამსახურდია უკრაინაზე

კლასიკოსი მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია უკრაინაზე 1933 წელს წერდა:

“იძინეთ ტკბილად, უკრაინის ლაღო სტეპებო, ვინაიდან მოწეულია ჟამი…

ცადაქმნილიდან იმედიანის თვალით შესცქერის მარიხი უკრაინის თემიდს, რომელსაც ისტორიის სამართალმა კვლავ უნდა დაუბრუნოს უთვალავ ომებში დალეწილი სასწორი და ხმალი.”