შალვა ამონაშვილი ჭეშმარიტ აღზრდაზე

შალვა ამონაშვილი ჭეშმარიტ აღზრდაზეპედაგოგი შალვა ამონაშვილი ჭეშმარიტ აღზრდაზე თითოეულ ჩვენგანს ძალიან მარტივ რჩევას უზიარებს:

„მჯობნის მჯობნი არ დაილევა. შური არ უნდა გაგვიჩნდეს. თქვენი შვილის მეგობარი რომ დაწინაურდა, დაარიგეთ თქვენს შვილს, რომ მიულოცოს, საჩუქარი მიუტანოს, გაიხაროს მისი გამარჯვებით.

აი, ეს იქნება აღზრდა.”