მერაბ მამარდაშვილი დამოუკიდებლობაზე

მერაბ მამარდაშვილი დამოუკიდებლობაზეფილოსოფოს მერაბ მამარდაშვილისთვის დამოუკიდებლობა პირველ და აბსოლუტურ სადღეისო მიზანს წარმოადგენდა:

“ჩემთვის დამოუკიდებლობა პირველი და აბსოლუტური, სადღეისო მიზანია. ოღონდ იმიტომ კი არა, რომ უბრალოდ დამოუკიდებლები ვიყოთ, არამედ იმიტომ, რომ დავინახოთ ჩვენი თავი და შევქმნათ სიტუაცია, სადაც ჩვენი რეალური პრობლემები გამოჩნდება. ამ პრობლემის გადაწყვეტის პირობა კი შინაგანი განთავისუფლებაა. ე.ი. ჩვენ გვჭირდება განთავისუფლება არა მხოლოდ იმპერიისგან, არამედ ჩვენივე ცხოვრების გარკვეული შინაგანი პრინციპისაგან.”