დავით აღმაშენებლის სიტყვა დიდგორზე

დავით აღმაშენებლის სიტყვა დიდგორზესაქართველოს უძლიერესმა მეფემ – დავით IV აღმაშენებელმა თავის მეომრებს დიდგორის ბრძოლამდე ასე მიმართა:

“ეჰა, მეომარნო ქრისტესანო! თუ ღვთის სჯულის დასაცავად თავდადებით ვიბრძოლებთ, არამც თუ ეშმაკის ურიცხვ მიმდევართა, არამედ თვით ეშმაკებსაც ადვილად დავამარცხებთ.”