დავით დეფი გოგიბედაშვილის ამერიკული წარმატება

დავით დეფი გოგიბედაშვილის ამერიკული წარმატებაპოეტმა დავით დეფი გოგიბედაშვილმა ამერიკაში უდიდეს წარმატებას მიაღწია. მისი ნამუშევრები გამომცემლობამ “Adelaide Books” პოეზიის ანთოლოგიაში დაბეჭდა.

დეფის პოემა “The Dust of the Garden” – “ბაღის მტვერი” კი ადელაიდის ლიტერატურულ დაჯილდოებაზე საუკეთესო პოემის კატეგორიის ფინალისტად დასახელდა.