ოთარ ჭილაძე 9 აგვისტოზე

ოთარ ჭილაძის მიერ ყველაზე ზუსტად დანახული ჩვენი ცხოვრებამწერალი და პოეტი ოთარ ჭილაძე 9 აგვისტოს საკუთარ ჩანაწერებში 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების გამო რუსეთსა და საქართველოს შორის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა:

“9 აგვისტო. ეს ღამე ძალიან მძიმეა საქართველოსთვის. შეიძლება გადამწყვეტიც. მთელი იმედები ღმერთზეა! თუ იმანაც გაგვყიდა… არა, არ შეიძლება. მაპატიე, ღმერთო და ისევ შენ მიხედე ამ უბედურ ქვეყანას… სამს უკლია თხუთმეტი… ვნახოთ!”