თამარ მეფის არაორდინალური ფოტო

თამარ მეფის არაორდინალური ფოტოთამარ მეფე – ერთ-ერთი უძლიერესი მეფე საქართველოს ისტორიაში დღემდე აქტუალურია ქართველებში.

ხელოვანმა დათო სიმონიამ თავის წარმოსახვაში თამარ მეფის არაორდინალური სახე შექმნა და ფართო საზოგადოებას წარუდგინა:

“თამარ მეფე იწოდებოდა, როგორც მეფეთ მეფე და დედოფალთ დედოფალი აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა, შირვანთა და შაჰანშათა და ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა თვითმფლობელობითა მპყრობელი…”