დათო ევგენიძის ყველაზე გულწრფელი განცხადება

დათო ევგენიძე: "საქართველო ძეგლია..."კომპოზიტორი, პიანისტი და პოეტი დათო ევგენიძე ყველაზე გულწრფელ განცხადებას საჯაროდ აკეთებს:

“…

უფალო…

ეს ბრძოლა

არ ჩაივლის

კვალოთ…

ვიცხოვრებ

ფულოდ

ბრალოდ…

იღონდ ვერ ვიცხოვრებ

გულოდ…

სულოდ…

მე ვერასდროს

ვერ დავრჩები

ხმალოდ…

ჩემს შვილებს რომ შენსკენ

გზა გავუკვალო….

ეს ბრძოლა

არ ჩაივლის

კვალოდ…

ცოდვები მომიტევე

უფალო…

…”