ქართველების უზუსტესი აღწერა მერაბ მამარდაშვილისგან

ქართველების უზუსტესი აღწერა მერაბ მამარდაშვილისგანფილოსოფოს მერაბ მამარდაშვილს მიაჩნდა, რომ თითოეული ქართველი ცალკე სახელმწიფოა, რადგან ყველა მბრძანებელია:

“ჩვენი ტემპერამენტი გაჯერებულია ინდივიდუალიზმით. ყოველი ქართველი ხომ, თავისთავად, ცალკე სახელმწიფოა; ყველა მბრძანებელი; არავის არ შეუძლია სხვას დაემორჩილოს.

სწორედ ამან იხსნა საქართველო დამონებისგან. მისი დამორჩილება ვერავინ მოახერხა, რადგან ამისთვის ქართველები სულ ერთიანად უნდა ამოეწყვიტათ.

მეორე მხრივ კი, სწორედ ეს თვისება ღუპავდა ყოველთვის საქართველოს, როგორც ერთიან სახელმწიფოს.”