გურამ დოჩანაშვილი მარიამ ღვთისმშობელზე

გურამ დოჩანაშვილი მარიამ ღვთისმშობელზემწერალი გურამ დოჩანაშვილი მარიამ ღვთისმშობელზე ერთ ძალიან პატარა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან ფრაზას ამბობს:

”ღვთისმშობელი ისეთი ლამაზი იყო, როგორც…

ვერაფერთან გავაიგივე – მზესთან გაიგივებულია… ვფიქრობ, ვფიქრობ და ვერაფრით მოვიფიქრე, რასთან შეიძლება გავაიგივო…

– მერე, რასთან გააიგივე?

– ღვთისმშობელი ისეთი ლამაზი იყო, როგორც თვითონ…”