სპეციალური მიძღვნა რეზო ამაშუკელს

სპეციალური მიძღვნა რეზო ამაშუკელსპოეტ რეზო ამაშუკელს სპეციალური მიძღვნა დისიდენტებმა “უწყალობეს”.

დისიდენტების მიერ პოეტისადმი “მიძღვნილი” ლექსი პირველად გამოქვეყნდა.

ბიმურზა დადეშქელიანი:

“სხვის სამრეკლოზე შეკიდულო, მართლაც, ღამურა,
შურმა და მტრობამ შენი გული სულ მთლად გამურა,
ამხანაგები დააბეზღე მდივნობის ეშხით,
მაგ სავარძელში დღეს იხრწნება ეგ შენი ლეში!
გეგონა ლექსი გქონდა გულის ამაჩუყელი,
გმობს შენს საქციელს ყველა ნაღდი ამაშუკელი!“