გაზაფხული – გოდერძი ჩოხელი

გაზაფხული...” - გოდერძი ჩოხელი”ეძინა ყველას,
დედამიწასაც ეკიდა რული…
და მერე უცებ,
როგორც ღამეულ ზმანებაში შემკრთალი სული,
ისე მოვიდა ეს გაზაფხული…”