“სიკვდილმა ჰკითხა სიცოცხლეს, მე გჯობივარ თუ შენაო”

"სიკვდილმა ჰკითხა სიცოცხლეს, მე გჯობივარ თუ შენაო"“სიკვდილმა ჰკითხა სიცოცხლეს, მე გჯობივარ თუ შენაო” – ეს ლექსი ილია ჭავჭავაძემ ათეულობით წლის წინ დაწერა, თუმცა დღეს, ამდენი სიკვდილიანობის ფონზე, კიდევ უფრო აქტუალურია:

“სიკვდილმა ჰკითხა სიცოცხლეს..
მე გჯობივარ თუ შენაო…
სიცოცხლემ ასე მიუგო,
არცერთი არ ვართ ლხენაო..
ზოგს სიცოცხლე აქვს ისეთი,
არ მიბრუნდება ენაო..
გნატრობს ნეტავი სადა ხარ,
ისმინოს შენი ღრენაო..
თუ კაცი ცოცხლობს ხალხისთვის,
მაშინ გჯობივარ მენაო…
და თუ კი თავის თავისთვის,
რაღათქმა უნდა შენაო..”