უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებშიგრაფიკულმა დიზაინერმა თეაიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძემ საქართველოს კუთხეები და ქალაქები თავის ნამუშევრები საკმაოდ ორიგინალურად წარმოადგინა.

ხელოვანმა ფოთის, მარნეულის, ფშავის, ჭიათურის, სარფის, თბილისის, ქობულეთის, ქუთაისის, სიღნაღის, სამეგრელოს, სვანეთის, ბორჯომის, გორის, ბათუმის სტეფანწმინდის, მცხეთის, ანაკლიის, კახეთის, ბაკურიანის, რუსთავის, საფათლიის ღირსშესანიშნაობები სულ სხვაგვარად წარმოადგინა.

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

უნიკალური საქართველო თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში