ვაჟა ფშაველა: ,,ქართული ინტელიგენცია? ეგ ვინღაა?”

ვაჟა ფშაველა: ,,ქართული ინტელიგენცია? ეგ ვინღაა?"– ქართული ინტელიგენცია? ეგ ვინღაა? სულ იქით არის, სადაც ფული და ძალაუფლებაა! – ამბობდა გენიოსი ვაჟა ფშაველა:

“ხალხი მართლა ბრმა და ყრუ ხომ არ არის, ვერ იცნოს თავის კეთილისმყოფელი, თავის მოყვარე და მტერი ერთმანეთში აურიოს…

არა, ნუ ჰგონიათ, უნდა ამოიძრონ თავიდან ეგ ფიქრი, რომ ხალხის მოტყუილება ადვილი მოსახერხებელი იყოს.

შეიძლება ხალხი დროებით დაიმორჩილონ, მაგრამ ეს არ იქნება სამუდამოდ…”