მერაბ მამარდაშვილი: “ეჭვი შობს მტერს!”

მერაბ მამარდაშვილი: "ეჭვი შობს მტერს!"– ეჭვი ჩემი უძლურებაა – მე მეშინია ყველაფრის, როცა უძლური ვარ, – ამბობდა ფილოსოფოსი მერაბ მამარდაშვილი:

“მტრის ხატი – ესაა დამანგრეველი ფსიქიკური ძალა, იმიტომ, რომ მტერი კი არ იწვევს ეჭვს, ეჭვი შობს მტერს. ეჭვი ჯერ უსაგნოდ არსებობს.

ეჭვი ჩემი უძლურებაა – მე მეშინია ყველაფრის, როცა უძლური ვარ. მტერი არის განსხეულება იმისა, რაც ჩემშივეა ფესვგადგმული, როგორც უძლურება.”