დედაქალაქში ცხოვრების წესი ნოდარ დუმბაძისგან

დედაქალაქში ცხოვრების წესი ნოდარ დუმბაძისგანმწერალმა ნოდარ დუმბაძემ თავის მკითხველს დედაქალაქში ცხოვრებისთვის მთავარი წესი ასე ჩამოუყალიბა:

“თბილისმა ღვიძლი შვილებივით შეგვისისხლხორცა და როგორც დედამ, როგორც შვილებს ეს რჩევა მოგვცა:

დედაქალაქში ცხოვრების წესს საზღვრავს პირობა – ზნეკეთილობა, გულქართლობა, ხელგაშლილობა, ალალმართლობა, გულუხვობა, არპურძვირობა, არ ქედმაღლობა, თავმდაბლობა, ზრდილთა ზრდილობა, არ კუთხურობა, ყოფა-ყოფით ყოფნის მცდელობა.

თბილისში მხოლოდ, მხოლოდ, მხოლოდ თბილისელობა…”