მოგისმენიათ როგორ გალობს მოლა ხახულის მონასტერში?

მოგისმენიათ როგორ გალობს მოლა ხახულის მონასტერში?მოგისმენიათ როგორ გალობს მოლა ტაო კლარჯეთში მდებარე ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან მონასტერში – ხახულის მონასტერში?

ეკლესია შუა საუკუნეების მონასტერი დათით III კურაპალატმა X საუკუნის II ნახევარში დააარსა. ის ისტორიულ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში ახლანდელ თურქეთის ტერიტორიაზე – ტაოში მდებარეობს.

მარიამ თოდუა:

“ხახული ამ წუთებში…
შიგნით მოქმედი მეჩეთია…”