უნიკალური ეკლესია ხრამის ხეობაში

ქართული ეკლესია-მონასტრები თავისი უნიკალურობით აოცებს დამთვალიერებელს, თუმცა ეკლესია, რომელზეც კახა ხიმშიაშვილი საუბრობს, მართლაც რომ უნიკალურია:

“ხრამის ხეობაში, სოფელ დაღეთთან, ვერტიკალურ ქარაფში არის დამალული/საიდუმოლო ეკლესია.

ვერტიკლურ კლდეში პატარა ხვრელია, რომლითაც უნდა შეძვრე კარსტულ მღვიმეში, მღვიმის პირველი დაბაზის შემდეგ ისევ გასაძრომია, რომლითაც ეკლესიაში შეძვრები.

ეკლესიის შემდეგ კიდევ ერთი დარბაზია სადაც, როგორც ჩანს, სენაკი იყო გამართული, რადგან დასაძინებელი ნიშია გამართული.”