“კიდევ ერთი დიდი ეროვნული პრობლემა!”

giorgi-kalandiaისტორიკოსი გიორგი კალანდია იმ დიდ ეროვნულ პრობლემას ეხება, რომელიც საქართველოშია დამკვიდრებული:

“აი, ჩვენი კიდევ ერთი დიდი ეროვნული პრობლემა მემკვიდრეობითობის არ არსებობა… ყოველი ახალი ფორმაცია სპობს ძველს, ამიტომაც ფაქტიურად არ შემოგვრჩა ანტიკური ტაძრები, კომუნისტებმა სცადეს ყოველივე ქრისტიანულის მოსპობა და ა.შ. ასე მოვდივართ დღემდე!

ახლა კი ფოტოზე, თანამედროვე ეროვნული გალერეა, გაფორმებული იყო საოცრად ყარსიდან, ერზერუმიდან და არტანუჯიდან მოტანილი ნაალაფარით, კედლებზე იყო მემორიალური წარწერები!

ყველაფერი მოსპეს და მოშალეს, რატომ? იმიტომ, რომ მეფის ხელისუფლებას უკავშირდებოდა. მისი მოსპობით ისტორია არ გამქრალა, მატერიალური ქონება კი წარიხოცა. ეეჰ კიდევ რამდენი ეროვნული თვისება გვაქვს შესასწავლი!”

galerea