კარგი ქართველი ბესიკ ხარანაულისთვის

როგორია კარგი ქართველი? ამ კითხვაზე ყველას ინდივიდუალური პასუხი აქვს. პოეტ ბესიკ ხარანაულისთვის კარგი ქართველი ყველას საფიცარია:

ვინაც კარგი ქართველია

“ხედავთ, ხალხო, რა დრო დადგა,
– თავი გამოგვიჩენია!
ვინაც კარგი ქართველია,
თავის შვილსაც გვირჩევნია,
ხედავთ, ხალხო, რა დრო დადგა
აღარა ვართ საკიცხარი,
ვინაც კარგი ქართველია,
დაც ის არის, ძმაც ის არის,
ხედავთ, ხალხო, რა დრო დადგა,
ერთმანეთი გავიცანით,
ლომი ლომს გადააფრინდა,
ყალყზე შედგა ნაკვიცარი,
ვინაც კარგი ქართველია,
ყველასია საფიცარი.”