ვაჟა ფშაველა ქრისტეშობაზე

ვაჟა ფშაველა ქრისტეშობაზეგენიოსმა ვაჟა-ფშაველამ ქრისტეშობას სხვადასხვა თქმულებები და ლექსები მიუძღვნა.

“არტინფო” გთავაზობთ მის ლექსს “ვარსკვლავი” (საშობაოდ)

“უცხო დაბრწყინდა ვარსკვლავი,
კლდის თავზედ დამცქერალია,
კლდის ეხში ჰკოცნის ბატარას
სხივმოფენილი ქალია.
გაჩუმებულა სამყარო,
შაყენებულა წყალია,
ბუნების არსთა ყველათა
კლდისაკე ჰრჩებათ თვალია.
გადახალისდა ქვეყანა,
უცხო რამ იგრძნო ძალია.
“არ წავსწყმდებიო, არაო”, –
ბუნებამ დაჰკრა ზარია.
შავეთში გადაგდებული
ადგომას ჰბედავს მკვდარია,
მაცხოვრის შობა შაიტყო,
შავეთის ტყდება კარია.
გახარებულმა ზეცამა
უხვად დაყარა ცვარია,
ტყდება მონების ბორკილი,
ეშმაკს დაუდგეს თვალია!”