თამაზ ჭილაძის სავედრებელი

თამაზ ჭილაძის სავედრებელიპოეტი და მწერალი თამაზ ჭილაძე სავედრებელს უფლისადმი ერთ სტროფიან ლექსში ზედმიწევნით ზუსტად გადმოსცემს:

“ღმერთო
შენ ცხელ ხელს
შენს მკაცრ მარჯვენას
ნუ მადებ შუბლზე, ისედაც ვიწვი.
ქვეყნად ცხოვრება და გადარჩენა,
რომ სხვადასხვაა, მე უკვე ვიცი.”