1 ივნისი, 2021

ზვიად გამსახურდია წმინდა ნინოზე

ზვიად გამსახურდიამ ქართველთა განმანათლებელს წმინდა ნინოს ულამაზესი ლექსი მიუძღვნა:

“ნათლის ანგელოზს ჰგავდი,
როს წარმართთ დაგვიზავდი,
და სცხე მირონი მცხეთას,
კაცთა, საცხოვართ, ხეთა,
დედავ და ემბაზო ჩვენო,
ნინოვ, ქართლის ბნელისა მთენო,
უკვდავო სიკვდილსა შინა,
მარად გვიძღოდე წინა!”