მთავარი ამბავი ტარიელ ხარხელაურისგან

მთავარი ამბავი ტარიელ ხარხელაურისგანპოეტ ტარიელ ხარხელაურს ყველა მისთვის მთავარი და მნიშვნელოვანი ამბავი მკითხველამდე ლექსებით მიაქვს.

ლექსი, რომელსაც “არტ ინფო” გთავაზობთ, პოეტის კიდევ ერთ გულისტკივილს გაზიარებთ:

“ყვავს ბულბულობა სწადია,
ლომივით ბრდღვინავს მყეფარი,
სასაცილოა, ცხადია,
სასაცილოა, ღმერთმანი!
ვირს რომ ბედაურს ადრიან,
რა ვქნა, ვერ ცნობენ ერთმანეთს?
სასაცილოა, ცხადია,
სასაცილოა, ღმერთმანი!
ტახტზე სისხლის სმით ადიან,
გლეჯენ ერთმანეთს, ფლეთავენ…
სასაცილოა, ცხადია,
სასაცილოა, ღმერთმანი!
ქარს ვეღარ გაუფანტია
ნისლი, ჭალაში შემდგარი,
ლომი ლომია, ცხადია,
მყეფარი არის მყეფარი!..”