ჭდე: ჟან-ბატისტ შარდენი

ჟან-ბატისტ შარდენი ქართველებზე: “მთელ მსოფლიოში საუცხოო ჯიშის ხალხია”

ჯან-ბატისტ შარდენი ქართველებზე: "მთელ მსოფლიოში საუცხოო ჯიშის ხალხია"

ფრანგი იუველირი, ძვირფასი ქვებით მოვაჭრე და მოგზაური ჟან-ბატისტ შარდენი ქართველებსა და საქართველოზე ასე წერდა: “ქართველები მთელს აღმოსავლეთში და, შეიძლება ითქვას, მთელ მსოფლიოში საუცხოო ჯიშის ხალხია. ამ ქვეყანაში მე არ შემხვედრია არც ერთი უშნო ადამიანი, კაცი იქნება ეს თუ ქალი, ვხვდებოდი მხოლოდ და მხოლოდ ანგელოზისებრ სახეებს. ქალების უმეტესობა ბუნებას ისეთი სინატიფით დაუჯილდოებია, როგორსაც ვერსად შეხვდებით. ვფიქრობ, […]