ჭდე: წვიმის 64 სახელი

იცით წვიმის 64 სახელი ქართულად?

იცით წვიმის 64 სახელი ქართულად?

ქართული ენა მდიდარი ენაა. ამის დასტურია ის ფაქტიც, რომ ჩვენს მშობლიურ ენაზე წვიმას 64 სახელი აქვს. დასახელებები კობა ჭუმბურიძემ შეკრიბა: არაზანი – თავსხმა ბუტუტი – თქეშივით გერილი – მალე გადამღები დელგმა – კოკისპირული ზესხმა – ძლიერი წვიმა ზოველა – დიდი წვიმა ზღველა – თავსხმა თოროხაპანი – თავსხმა წვიმა დილიდან თქეში – მსხვილი წვიმა თქორი – […]