სახარება

მესტიაში შენახული ყველაზე ძველი სახარება

მესტიაში შენახული ყველაზე ძველი სახარება

ყველაზე ძველი სახარება – „ადიშის ოთხთავი“ მესტიაში ინახება, რომელიც მწერალმა მიქაელმა კლარჯეთში, შატბერდის ლავრაში სანთლის შუქზე გადაწერა. ესმა კუნჭულია: “წიგნზე მისტიური არაფერია ამქვეყნად. პირველად იყო სიტყვა და ამ სიტყვის გადმოცემა ესაა ხილული სასწაული. ალბათ, ასე ფიქრობდა მწერალი მიქაელი, კლარჯეთში, შატბერდის ლავრაში, როცა სანთლის შუქზე მრგვლოვანი ხელით ეტრატზე სახარებას წერდა… ალბათ, ასე ფიქრობდა მიქაელის დამკვეთიც – […]

თამარ მეფის სახარება აღდგენილია

თამარ მეფის სახარება აღდგენილია

ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა თამარ მეფის პირადი სახარება ე.წ. “ვანის ოთხთავი” ახალი, რესტავრირებული ყდით წარმოადგინა. ვანის სახარება მეფე თამარისათვის მისივე დაკვეთით შეიქმნა. გაფორმების ხარისხითა და შესრულებით იგი ერთ-ერთი უპირველესთაგანია და გამორჩეული ,,საზეიმო” ხელნაწერებს შორის. გადაწერილია მაღალი ხარისხის თეთრ ეტრატზე ნუსხურით, უხვადაა გამოყენებული ოქრომელანი. შემკულია მდიდრული კამარებით, თავსამკაულებით, სახარებათა თავების დასაწყისში წარმოდგენილია ორიარუსიანი მინიატურები. გასულ წელს ცენტრის […]