მედეა კახიძე

”ვკეცე, ვკეცე, ვერ დავკეცე საქართველოს საოცნებო გზები” – მედეა კახიძე

”ვკეცე, ვკეცე, ვერ დავკეცე საქართველოს საოცნებო გზები” - მედეა კახიძე

ვკეცე, ვკეცე, ვერ დავკეცე საქართველოს საოცნებო გზები, გრძელი, როგორც ჩვენი მრავალჟამიერი, ხვავრიელი, როგორც პურის ძნები. ვძებნე, ვძებნე, ვერ მოვძებნე ოცნებაში დახატული მოყმე, მინდა, ვიყო თავანკარა გაზაფხული, ჩემი მიწის სადღეგრძელოდ მოვკვდე. მუმლი მუხას ეხვეოდა, ყორანივით დაგვყიოდა მტერი, კაფეს, კაფეს, ვერ გაკაფეს ეჭვებივით ჩახლართული ტევრი. ლეწეს, ლეწეს, ვერ დალეწეს, განა მართლა თავზე ჩემოგვექცა ვარკვლავების ჩიხტიკოპით დახურული, საქართველოს […]

”იმ ქალს, იმ ბერიკაცს გაუმარჯოს” – მედეა კახიძე

”იმ ქალს, იმ ბერიკაცს გაუმარჯოს” - მედეა კახიძე

”იმ ქალს, იმ ბერიკაცს გაუმარჯოს, ვისი ცხოვრების გზაც შვეულია, ვისაც არასოდეს გაუმართლდა, მაინც სიხარული შეუძლია. ვისაც იმედები პურად ყოფნის, ვინც მთელ ქვეყანაზე ეულია, ვისაც, სიყვარულით უარყოფილს, სხვისი სიყვარული შეუძლია. იმ ქალს, იმ ბერიკაცს გაუმარჯოს, ვისი სიმღერებიც მწუხარია, ვისაც სიხარული გაუავდრდა, სხვისი გაღიმება უხარია! ვისაც შეუძლია ატირება, მზით და სიკეთით ძლეულია, დიდი შეცოდების პატიება ვისაც დიდსულოვნად […]