ჭდე: კვაზიმოდო

კვაზიმოდოს მონოლოგი – ლაშა თაბუკაშვილი

კვაზიმოდოს მონოლოგი - ლაშა თაბუკაშვილი

”მე ვარ კვაზიმოდო, მე ვარ კვაზიმოდო, მე მთელი სიცოცხლე ბეჭებით დავათრევ უხეშ ტომარაში ჩაგდებულ ლოდივით კუზს. თქვენ მე შეგიძლიათ მახინჯი მიწოდოთ, მაგრამ მოუსმინეთ წუთით კვაზიმოდოს მას ერთი რამის თქმა სურს. ო, ნუ გაიკვირვებს ამაყი ბიჭი და ნუ გაეღიმება იმ ცისფერ გოგონას, თეთრი მიხაკებით თმებში, ჩემი სიყვარული ზვავივით მოგორავს, ნუ გაეღიმება იმ ცისფერ გოგონას, რომ თქვა, […]