Tag: იაკობ ქიტესოვი

იაკობ ქიტესოვი – ძველი თბილისის უკანასკნელი მოჰიკანი

იაკობ ქიტესოვი - ძველი თბილისის უკანასკნელი მოჰიკანი

იაკობ ქიტესოვი – ლეგენდარული ხელოვანი, რომელმაც თბილისს უნიკალური საკრავი – არღანი აჩუქა. 93 წლის ასაკში გარდაცვლილი ხელოვანი მამუკა ნაცვალაძემ გაიხსენა: “დღეს 100 წელი შეუსრულდა ლეგენდარულ ხელოვანს იაკობ (აკოფ) ქიტესოვს, რომელმაც თბილისს უნიკალური საკრავი, არღანი აჩუქა… 2012-ში იაკობ ქიტესოვის გარდაცვალებით ძალუმი აკორდი დაესვა ძველი თბილისის განუმეორებელ სურათებს, აგრერიგად რომ ალამაზებდა ჭარმაგი მეარღნის დაკრული “აჩაინი სონა”, თუ […]