ჭდე: თავისუფალი

ვაჟა ფშაველა: “როგორ უნდა იქცეოდეს თავისუფალი ადამიანი?”

რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მთავრობა ვაჟას პრემიაზე?

ვაჟა ფშაველას თავისუფლებასა და თავისუფალ ადამიანზე საკუთარი შეხედულება ჰქონდა, რომელსაც ძნელია არ დაეთანხმო: “რას თხოულობს თავისუფლება ადამიანისაგან? როგორ უნდა იქცეოდეს თავისუფალი ადამიანი? თავისუფალი ადამიანი უნდა იქცეოდეს ისე, რომ თავის ყოფაქცევით სხვას არ ჰვნებდეს, მით უმეტეს საზოგადოებას, არამედ მისი მოქმედება უნდა იყოს მიმართული ქვეყნის საბედნიეროდ. თუ ეს პირობა არ იქნება ადამიანისაგან დაცული, მაშინ მისი მოქმედება იქნება […]