ქართველების უზუსტესი შეფასება ბესიკ ხარანაულისგან

პოეტი ბესიკ ხარანაული საკუთარ ხალხს უზუსტესად აფასებს:

“უცნაურია ჩემი ხალხი,
დაცემულ მტერს წამოაყენებს,
რადგან იცის, რა ძნელია დაცემულისთვის.

უცნაურია ჩემი ხალხი,
ტყვეს ინახავს კარგ სტუმარივით,
რადგან იცის, ძნელია ტყვეობა.

უცნაურია ჩემი ხალხი,
ცარიელ კარში ბურთს არ გაიტანს,
რადგან რისთვის?
ადამიანი ხომ მეტია სინამდვილეზე.

უცნაურია ჩემი ხალხი,
მხატვრულია და ამჯობინებს.

უცნაურია ჩემი ხალხი,
წაგებულით მოგებულია.”