ნოდარ დუმბაძისა და ვაჟა-ფშაველას ორიგინალური დუეტი

პოეტების ნოდარ დუმბაძისა და ვაჟა-ფშაველას ორიგინალური დუეტი ნინო კვაჭანტირაძემ შემოგვთავაზა:

“სავალდებულო ლექსი ყმაწვილთათვის ნოდარ დუმბაძისა და ვაჟა-ფშაველას მოტივებზე.

მამარდა ბიჭო, მამარდა, უკვე აღარ ვართ ავადა,
ამ დილით ძალად დავლიე, წამლების მთელი კარადა,
შენ რომ არ იდგე კარებში, აბჯარასხმული ფარადა,
მერე ნახავდნენ ჩვენს ბუმბულს გაშლის გაფანტულს ქარადა,
ვეფხვივით ბიჭი გაზრდილხარ, ამ ქვეყნის გასახარადა,
გიორგი გქვია სახელად მამარდაშვილი გვარადა!”