8 დეკემბერი, 2023

აბსოლუტური ჭეშმარიტება ნიკო გომელაურისგან

niko-gomelau.jpgაბსოლუტური ჭეშმარიტებაა უნიჭიერესი პოეტის ნიკო გომელაურის წლების წინ დაწერილი ლექსი:

“მოიწყინა ქვეყანამ,
უკვე კარგა ხანია.
სიმართლის მთქმელს ვერ ნახავ,
ვეღარც კარგი ბანია.

ვეღარ გაგვირჩევია
უცნობი და ნაცნობი…
მომავალი ჩვენია
– მომავალი ღვარცოფი…

მომავალი მეხია,
მომავალი გვალვაა!
მუმლი გადაგვეხვია
წინ ჩირგვებში მალვაა…

ჭკუა აღმართს ვერა ხნავს,
ბრბოს მაგივრად მრცხვენია…
და ამ ჩემს კარგ ქვეყანას
მაზედ მოუწყენია… “