7 აგვისტო, 2023

გენიოსი ტარიელ ჭანტურია

tariel-chan.jpgუნიჭიერეს პოეტს ტარიელ ჭანტურიას ყველაზე მეტად  ამ ცხოვრებაში სიმამაცისა და ღირსების აჯანყება ენატრება:

“გოდოს გოდო, გოდოს გოდო, გოდოს, გოდო გადაება,
და მოუსვლელ გოდოებად
იქცა საზოგადოება!
ბრიყვი, ბრიყვს და ბრიყვს და ბრიყვს და
ბრიყვს და ბრიყვს რომ გადაება,
იქცა საზოგადოება ბრიყვ და მკრეხელ ღადოებად!
წააადით! – რუსეთს დაუძახოს ნეტავ საზოგადოებამ!–
ნეტავ საზოგადოება იქცეს უცებ… კატოებად!
იქცეს უცებ კატოებად და ენამჭევრ ქაჯანებად!
მენატრება სიმამაცის და ღირსების აჯანყება.”