17 ივნისი, 2023

უმნიშვნელოვანესი ამბავი დავით აღმაშენებელზე ივანე ჯავახიშვილისგან

საქართველოს მეფეს დავით IV აღმაშენებელს განსაკუთრებული ადგილი უკავია საქართველოს ისტორიაში და ქართველებისთვის გამორჩეული მეფეა.

ივანე ჯავახიშვილმა თავის ნაშრომში “ქართველი ერის ისტორია” უძლიერეს მეფეზე წერს:

“დავით აღმაშენებელი იყო ისტორიაში პირველი მეფე, რომელმაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს უფასოდ გამოუყო საცხოვრებელი და მომვლელები მიუჩინა.”