სიცოცხლის საიდუმლო გოდერძი ჩოხელისგან

სიცოცხლე – ღმერთისგან ბოძებული ყველაზე ძვირფასი საჩუქარია ადამიანისთვის. სწორედ სიცოცხლის საიდუმლო ამოხსნა გენიალურმა გოდერძი ჩოხელმა:

“სიცოცხლე სევდაა ადამიანად ყოფნის ტკბილი სევდა.
– სიკვდილი რაღაა?
– ეგეც სევდაა, ადამიანად არყოფნის სევდა.”