გოგი ხარაბაძე რუსეთზე

მსახიობი გოგი ხარაბაძე რუსეთზე საუბრისას უზუსტესად აღწერს მას და სისხლნასვამ სვავს უწოდებს:

“პირდაპირ შევცქერი კრემლს. რა სატანისტური ძლიერება, მსოფლიოს შემაძრწუნებელი ძალა იგრძნობა. ვაი. ვაი… ეს სისხლნასვამი სვავი კლანჭებს ოდესმე გაუშვებს კავკასიურ ხოხობს? მე კი ვერ მოვესწრები ალბათ. ისე, ოღონდ ოდესმე იყოს და ჩემს მოსწრებას ვჩივი?”