22 ოქტომბერი, 2022

ნოდარ დუმბაძის საოცარი წერილი ქართველებზე

ნოდარ დუმბაძეს სიყვარული და მხოლოდ სიყვარული ასაზრდოებდა, ამიტომაცაა მისი ნაწარმოებები უსაზღვრო სიყვარულით გაჟღენთილი.

სწორედ ამ სიყვარულმა დააწერინა უმნიშვნელოვანესი წერილი ქართველებზე:

“ქართველები რბილი ხალხია, ჭკვიანი, ალერსიანი, სიმღერა უყვართ. დედის გინებისათვის შეიძლება კაცი მოჰკლან. ამხანაგი უყვართ. ამხანაგის გულისათვის სახლს გაყიდიან, ოღონდ შენც სამაგიერო სიყვარულს გთხოვენ….

ქართველები თუ დედას იფიცებენ, ხატზე დაფიცებას უდრის. კიდევ მეტს. თავისი ქვეყანა სიგიჟემდე უყვართ, საქართველოს სადღეგრძელოს რომ ამბობენ, ხანდახან ტირიან კიდევაც. სამოთხესავით ქვეყანაა, საქართველო, სამოთხესავით…”

EINE · CHERRY · DURING