გენიალური პირველი მცნება ვაჟა ფშაველასგან

ვაჟა ფშაველამ ქრისტეს ათი მცნება ძალიან კარგად იცოდა და სწორედ ამიტომ მიაჩნდა, რომ პირველი მცნებაა – გიყვარდეთ კაცნო ერთმანეთი!

“გიყვარდეთ, კაცნო, ერთმანეთი!… პირველი მცნება ეს უნდა იყოს, დედა ამას უნდა ჩასჩიჩინებდეს შვილს აკვანში, ისე გამუდმებით, რომ ეს ჩაძახილი ვეღარა გზით ვერ ამოიშალოს ადამიანის გულიდან…

უკეთ რომ ვსთქვათ, ის პატარა ბუშტი ლეშისა, რომელსაც თქვენ გულს ეძახით, იქცეს ერთ, მხოლოდ ერთ სიტყვად – გიყვარდეს.”