ოთარ ჭილაძე მწერლებზე

ოთარ ჭილაძე მწერლებზემწერალი ოთარ ჭილაძე თავის კოლეგებზე – მწერლებზე ამბობდა, რომ უმნიშვნელო მწერალი არ არსებობს:

“უმნიშვნელო მწერალი საერთოდ არ არსებობს. ყველა მწერალი ერთნაირად მნიშვნელოვანია მშობლიური ლიტერატურისთვის.

ლიტერატურა თანაბართა დაპირისპირება კი არა, განსხვავებულთა ერთობაა, მეც ეს მავალდებულებს (გარკვეული თვალსაზრისით, მაიძულებს კიდეც), ნებისმიერ გარემოსა და პირობებში ვაკეთო ჩემი საქმე, ვიდრე კალმის ხელში დაჭერა და საბეჭდ მანქანაში ფურცლის ჩადება შემეძლება…”