ვაჟა-ფშაველა გიორგობაზე

ვაჟა-ფშაველა გიორგობაზეგიორგობა ქართველებისთვის ერთ-ერთი გამორჩეულად საყვარელი დღესასწაულია.

ვაჟა ფშაველამ ასე გულიანად დაგვლოცა:

“მწყალობელ იყოს გიორგი,
ხალხო, ოჯახის თქვენისა;
მტერზედამც გაგემარჯვებათ,
სიკვდილს გაშოროსთ მწარესა,
გამარჯვებითამც გივლიათ
ყოვლგნივ ხმელეთის მხარესა!”