გელა ჩარკვიანის საყურადღებო წერილი

გელა ჩარკვიანის საყურადღებო წერილიმწერალი და მუსიკოსი გელა ჩარკვიანი თავისი ერთ-ერთი წიგნიდან “ინტერვიუ მამასთან” ძალიან საყურადღებო ამონარიდს გვთავაზობს:

„ძალაუფლება რყვნის. აბსოლუტური ძალაუფლება რყვნის აბსოლუტურად“ და თუმცა ავტოკრატის ინდივიდუალური თვისებებისა და მას დამორჩილებული საზოგადოების ტრადიციული კულტურის შესაბამისად გადაგვარების პროცესი და ფორმები შეიძლება განსხვავებული იყოს, ლორდ ექტონის ეს მაქსიმა მაინც უნივერსალურია.“