აკაკი წერეთლის უზუსტესი შეფასება

აკაკი წერეთლის უზუსტესი შეფასებაპოეტი აკაკი წერეთელი თავისი გამჭრიახობით ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში უზუსტესად აფასებდა საქართველოში არსებულ მდგომარეობას:

“გამოიცვალა ქვეყანა,
ჩარხი უკუღმა ტრიალებს,
ვირი კოკობ ვარდს დაჰგალობს,
ბულბული ვირებ ჰღრიალებს!
ბრიყვი და უსწავლელები
თავში უდგია ჭკვიანებს…
გაჰქრეს ეს ჟამი ბარემღა,
ნეტავი, რას იგვიანებს!”